Intern Begeleider


Mijn naam is Marije van Weenen en sinds september 2007 ben ik werkzaam op de Bloeiende Betuwe. De eerste jaren heb ik lesgegeven in groep 3/4. Daarna ben ik, met veel plezier, overgestapt naar groep 1/2. Ook heb ik naast mijn werk de studie Master SEN (Special Educational Needs) in de richting gedrag en leren gevolgd. Hiervoor heb ik in 2012 mijn diploma ontvangen! Werken in het onderwijs, het bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind, is het mooiste wat er is. 

 

Vanaf september 2019 ga ik aan de slag als Intern Begeleider. Hiervoor ga ik het komende jaar een opleiding volgen. Als intern begeleider continueer je de zorg binnen een school. Je ondersteunt de leerkrachten bij het werken met de 1 zorgroute, bespreekt individuele leerlingenzorg en legt verbindingen tussen school en externe contacten, zoals de schoolarts, logopediste, ambulante begeleiding. Ook rondom het passend onderwijs, ben je als intern begeleider ook de verbindende factor. Je legt en behoudt contacten tussen school en plusconsulenten / themaspecialisten. Belangrijke informatie vanuit het samenwerkingsverband, BePo, de school binnen halen en binnen het team werkbaar maken. Ook mag ik individuele kinderen begeleiden. Naast deze taak geef ik iedere donderdag, met veel plezier, les in groep 7/8.


Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd aanspreken op school of een email sturen naar m.vanweenen@debloeiendebetuwe.nl