Overblijven op De Bloeiende Betuwe


Alle scholen moeten leerlingen de gelegenheid bieden om te kunnen overblijven. Hierin kan de keuze gemaakt worden om dit uit te besteden aan een extern bedrijf of om dit zelf invulling te geven. Wij hebben op school gekozen om zelf invulling te geven aan het overblijven. Met behulp van overblijfouders en twee overblijfcoördinatrices wordt vier dagen per week het overblijven verzorgd.

Op onze school blijft ongeveer twee op de drie leerlingen over. De leerlingen eten in de gemeenschappelijke ruimte van de school. Na het eten, spelen de kinderen buiten onder toezicht van de overblijfouders. Bij regen worden er binnen diverse activiteiten gedaan zoals: spellen, tekenen, etc.

De kosten voor het overblijven bedragen €1,75 bij automatisch incasso of €2,00 voor andere betalingswijzen. Meer informatie over aanmelden en betalen kunt u vinden bij onze downloads.

De site om uw kind aan te melden voor het overblijven of om wijzigingen door te geven is:
http://bloeiendebetuwe.merrick.nl/overblijven/default.asp 
Hier logt u in met uw eigen toegangscode, die aan u per email is/wordt verstrekt.